Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

ZVV CERCLE


zvv Cercle Brugge is een zaalvoetbalvereniging die binnen de Vlaamse Zaalvoetbalbond (VZVB) actief is met meerdere ploegen, zowel voor senioren, junioren, scholieren, cadetten, miniemen en préminiemen, en dit op nationaal als provinciaal niveau. Het merendeel van de spelers heeft een (gewezen) band met voetbalvereniging KSV Cercle Brugge.

Tussen zvv en KSV Cercle Brugge werd op 20 mei 1997 onder het voorzitterschap van wijlen erevoorzitter mr Paul Ducheyne een akkoord getekend waarbij de vereniging de benaming Cercle Brugge, de daaraanverbonden groenzwarte kleuren en het logo van KSV Cercle Brugge mag gebruiken. Beide verenigingen werken evenwel zelfstandig binnen hun federatie.

De vereniging is sedert 1 juni 2005 omgevormd van feitelijke vereniging naar een vzw en heeft als doel de sport, meer in het bijzonder de zaalvoetbalsport, in al zijn vormen te beoefenen en te bevorderen.


Deze webstek van zaalvoetbalvereniging Cercle Brugge kwam tot stand dankzij het lovenswaardig intiatief van het Brugs Stadsbestuur voor de Brugse verenigingen en met de niet te onderschatten ondersteuning van het Centrum voor Basiseducatie.