Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Fair Play-Charter

In de geest van een kindvriendelijke benadering van de Jeugdcup van de VZVB tracht zaalvoetbalvereniging zvv Cercle mee te werken aan de sportieve en respectvolle sfeer op en rond het zaalvoetbalterrein. In die geest:
- toont zvv Cercle respect voor de jeugdwerking van andere clubs en toont dit in de onderlinge omgang en contacten;
- heeft zvv Cercle respect voor de job van de scheidsrechters en zal deze dan ook ondersteunen in zijn taak;
- is zvv Cercle zich ten volle bewust dat wedstrijden in het teken van de Jeugdcup een kindvriendelijke aanpak vereisen;
- zal zvv Cercle alle betrokkenen binnen de vereniging bewust maken van fairplay en respect;
- zal zvv Cercle zich binnen haar eigen mogelijkheden actief inzetten voor een sportieve sfeer op en rond het zaalvoetbalterrein;
- is zvv Cercle zich bewust dat de aandacht en instructies van de jeugdbegeleiders tijdens wedstrijden volledig naar de eigen ploeg dienen te gaan;
- respecteert zvv Cercle de rechten van het kind om zich in een gezonde omgeving te vermaken en te spelen;
- respecteert zvv Cercle de rechten van het kind waarbij het de kans moet krijgen om kampioen te worden, en om het niet te worden.