Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Krantenknipsels

Wekelijks komt zvv Cercle met een summier wedstrijdverslag aan bod in de regionale sportrubriek van Het Nieuwsblad en in de sportkatern van het Brugsch Handelsblad.

Maar soms wordt ook een afzonderlijk artikel gewijd aan een bepaalde activiteit of aan een bepaald onderwerp van de vereniging.

Ook "SHOT Magazine", het supportersmaandblad van KSV Cercle heeft van tijd tot tijd aandacht voor de werking en de activiteiten van zvv Cercle.

In de hiernavolgende pagina's kan u kennis maken met dergelijke artikels in diverse mediaorganen die handelen over de werking van zvv Cercle.
Veel leesgenot.