Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sponsordag 2011

Zoals de traditie het wil werd op vrijdagavond 18 februari de dag van en voor de sponsors georganiseerd.  Hiermee wil het bestuur van zvv Cercle Brugge zijn dank betuigen aan de firma's en mensen die de groenzwarte vereniging genegen zijn en financieel, logistiek en moreel willen steunen.

Het werd wederom een succesvolle avond.  Vooreerst leverde de belofteploeg DUMPI MART waardig tegenstand aan leider VKR Ingelmunster en moest slechts in de eindfase het hoofd buigen voor de toekomstige kampioen en stijger naar het Vlaams kampioenschap.

De 1ste ploeg was gastheer voor buurploeg Victory Blankenberge.  Winst zou resulteren in het slaan van een 3-puntenkloof, verlies betekende dat de kustploeg over de groenzwarten zou springen.  Cercle kon een technisch hoogstaande en met 9 doelpunten gekruide wedstrijd succesvol afsluiten en nestelde zich hierdoor in het kopkwartet van de rangschikking.

zvv Cercle: spelers & bestuur

Na de twee wedstrijden waren de sponsors en genodigden de hoofdfiguren tvan de avond.  Na een apérief waarbij kon geproefd worden van diverse soorten kleine hapjes mocht iedereen genieten van een (wederom) grote variatie van koude vis- en vleesgerechten.  Er was voor iedereen meer dan voldoende zodat meer dan één gast een tweede bevoorrading ging ophalen.  Na een afzakkertje konden de mensen die nog niet voldaan waren nog aanschuiven voor Damse vleesballetjes in tomatensaus en/of stovers op Duinbergse wijze.

Lek m'n liptje ... doorschuiven a.u.b. neemt en eet ...

Bij de vele aanwezige sponsors zagen we ondermeer de familie De Jonckheere van DUMPI MART (sponsor van de belofteploeg), Hans Depoortere van het Spaanse wijnhuis EL POZO, de installateurs van de zonnepanelen SOLAR CENTER,  tuinier Bart TIMMERMANS (sponsor van de miniemenploeg), dhr. P. Verbrugghe van GB St-Jozef,  ...

Naast vele sponsors waren ook verschillende leden van de provinciale federatie uitgenodigd.  Zo mocht ondermeer competitieverantwoordelijke Hendrik Degryse begroet worden, naast provinciaal secretaris Eric Icket en scheidsrechters-verantwoordelijke Hubert Montens.  Ook scheidsrechter Detailleur mocht mee aanschuiven samen met zijn collega Luc Van Pottelberghe, aangesloten bij zvv Cercle.

SR's Detailleur en Van Pottelberghe persmedewerker Lingier in gesprek met VZVB-leden

Dat de pers ook zvv Cercle genegen is, bewees de aanwezigheid van Benny Lingier van "het Nieuwsblad" en Alain Creytens van het "Brugsch Handelsblad".  Wel viel de afwezigheid van Focus te betreuren dat het (andermaal) niet nodig vond om een beeldverslag te maken van deze nochtans leuke en hoogstaande derby tussen de twee West-Vlaamse koplopers in het Vlaams kampioenschap !

Deze sponsoravond kan de groenzwarte vereniging maar organiseren dank zij de medewerking van vele vrijwilligers uit de vereniging zelf, met in het bijzonder coördinator Rik Goegebuer, maar vooral door de inzet van de leerlingen van Hotelschool De Groene Poort en de logistieke ondersteuning van Traiteur CARDINAL.  Waarvoor onze welgemeende dank !                                                                       Foto's G. Debacker